BIP - www.bip.gov.pl BIP LO1 w Olsztynie
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu Podmiotowe
  ∴ Statut Szkoły
  ∴ Archiwalne wersje Statutu
  ∴ Informacje organizacyjne:
  ∴ Status prawny
  ∴ Struktura organizacyjna
  ∴ Załatwianie spraw
  ∴ Majątek
  ∴ Kontrole
  ∴ Monitoring wizyjny
  Menu Przedmiotowe
  ∴ Rada Pedagogiczna
  Zamówienia Publiczne
  ∴ Aktualnie ogłoszone zamówienia
  ∴ Wyniki postępowania przetargowego
  ∴ Udzielone zamówienia
  ∴ Archiwum przetargów
  Kontakt
  ∴ Adres
  ∴ e-PUAP
  Konkursy
  Ogłoszenia
  ∴ nabór na wolne stanowisko pracy: sekretarka – ½ wymiaru czasu pracy
  ∴ Lista kandydatek zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej
  ∴ Wyniki przeprowadzonego naboru
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA -BZP Nr 191384- 2013 z dnia 16.05.2013r. w archiwum     07.06.2013     
  ∴  Streszczenie oceny ofert wraz z punktacją dla postępowania BZP Nr 191384- 2013 z dnia 16.05.2013r. w archiwum     07.06.2013     
 
  «   OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA -BZP Nr 191384- 2013 z dnia 16.05.2013r. w archiwum

Olsztyn, 04.06.2013r.

Znak sprawy: 3210.01.2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art.92 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.( Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.),
I Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie, ul. Adama Mickiewicza 6, informuje o wyniku postępowania na realizację zadania pn: „Remont dróg ewakuacyjnych z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie przy ul. Mickiewicza 6”., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP Nr 191384- 2013 z dnia 16.05.2013r.

Liczba złożonych ofert: 4, liczba Wykonawców wykluczonych: 0, liczba ofert odrzuconych: 0.
Cena najniższej oferty brutto wynosi: 145 000,00 PLN, najwyższej brutto: 205 752,58 PLN.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą: OFERTA Nr 1. Zakład Budowlano – Handlowy Mirosław Popko, 10-861 Olsztyn, ul. Działkowa 75.
CENA WYBRANEJ OFERTY: Brutto: 145 000,00 PLN. / sto czterdzieści pięć tysięcy złotych/.
Oferta w/w Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, ponieważ nie podlegała odrzuceniu oraz w wyniku przeprowadzonej oceny ofert uzyskała największą ilość punktów w kryterium - Cena- 100 pkt.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem.
W załączeniu streszczenie oceny ofert. Otrzymują:
1.Zakład Budowlano – Handlowy Mirosław Popko, 10-861 Olsztyn, ul. Działkowa 75.
2.PEDBUD sp. z o.o, 11-041 Olsztyn, ul. Sokola 6.
3. Przedsiębiorstwo Budowlane ”BUDIREM”, 10-829 Olsztyn, ul. Traktorowa 32.
4.”MALTA” Szuba Spółka Jawna Kieżliny, ul. R. Domagały 3, 10-371 Olsztyn.


Dokument utworzył(-a):  Jolanta Skrzypczyńska  (07.06.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Jolanta Skrzypczyńska  (07.06.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Bogdan Andruszkiewicz  (12.05.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Bogdan Andruszkiewicz  (12.05.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
2857376 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^