BIP - www.bip.gov.pl BIP LO1 w Olsztynie
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu Podmiotowe
  ∴ Statut Szkoły
  ∴ Archiwalne wersje Statutu
  ∴ Informacje organizacyjne:
  ∴ Status prawny
  ∴ Struktura organizacyjna
  ∴ Załatwianie spraw
  ∴ Majątek
  ∴ Kontrole
  ∴ Monitoring wizyjny
  Menu Przedmiotowe
  ∴ Rada Pedagogiczna
  Zamówienia Publiczne
  ∴ Aktualnie ogłoszone zamówienia
  ∴ Wyniki postępowania przetargowego
  ∴ Udzielone zamówienia
  ∴ Archiwum przetargów
  Kontakt
  ∴ Adres
  ∴ e-PUAP
  Konkursy
  Ogłoszenia
  ∴ nabór na wolne stanowisko pracy: sekretarka – ½ wymiaru czasu pracy
  ∴ Lista kandydatek zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej
  ∴ Wyniki przeprowadzonego naboru
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Rejestr zmian dla:
Biuletynu Informacji Publicznej
 
        Tytuł Typ zmiany Data modyfikacji Modyfikował
  ∴  Załatwianie spraw Zmiana dokumentu 26.11.2018 Jolanta Skrzypczyńska
      Opis zmiany:
Uzupełnienie danych
  ∴  Struktura organizacyhna Zmiana dokumentu 26.11.2018 Jolanta Skrzypczyńska
      Opis zmiany:
Uzupełnienie danych
  ∴  RADA PEDAGOGICZNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W OLSZTYNIE (ROK SZKOLNY 2018/2019) Zmiana dokumentu 05.10.2018 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian z dnia 30 listopada 2017 roku przyjętych uchwałą rady pedagogicznej Zmiana dokumentu 05.10.2018 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  RADA PEDAGOGICZNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W OLSZTYNIE (ROK SZKOLNY 2018/2019) Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 05.10.2018 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  RADA PEDAGOGICZNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W OLSZTYNIE (ROK SZKOLNY 2017/2018) Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 05.10.2018 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  konkurs ofert na : „Prowadzenie sklepiku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie ul. Mickiewicza 6” Zmiana dokumentu 18.05.2018 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Przedłużenie terminu składania ofert do 8.12.2017 r. na prowadzenie sklepiku szkolnego Zmiana dokumentu 18.05.2018 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Obsługa informatyczna I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 18.05.2018 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Tekst jednolity ędnieniem z dnia 15 września 2016 r.przyjętych przez radę pedagogiczną Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 05.12.2017 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian z dnia 30 listopada 2017 roku przyjętych uchwałą rady pedagogicznej Zmiana dokumentu 05.12.2017 Jolanta Skrzypczyńska
      Opis zmiany:
Nowy Statut
  ∴  Przedłużenie terminu składania ofert do 8.12.2017 r. na prowadzenie sklepiku szkolnego Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.11.2017 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  konkurs ofert na : „Prowadzenie sklepiku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie ul. Mickiewicza 6” Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 29.09.2017 Bogdan Andruszkiewicz
  ∴  Statut I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Adama Mickiewicza w Olsztynie - tekst jednolity z uwzględnieniem poprawek z dnia 31.08.2015 r. przyjęty przez Radę Pedagogiczną Zmiana dokumentu 22.09.2016 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian z dnia 30 listopada 2017 roku przyjętych uchwałą rady pedagogicznej Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 22.09.2016 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2016/2017 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 22.09.2016 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zmiana dokumentu 03.06.2016 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zmiana dokumentu 03.06.2016 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 03.06.2016 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna rok szkolny 2014/2015 Zmiana dokumentu 12.05.2016 Bogdan Andruszkiewicz
      Opis zmiany:
zmiana tytułu dokumentu
  ∴  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg ewakuacyjnych z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie Zmiana dokumentu 12.05.2016 Bogdan Andruszkiewicz
      Opis zmiany:
przeniesiono do archiwum
  ∴  Streszczenie oceny ofert wraz z punktacją dla postępowania BZP Nr 191384- 2013 z dnia 16.05.2013r. Zmiana dokumentu 12.05.2016 Bogdan Andruszkiewicz
      Opis zmiany:
przeniesiono do archiwum
  ∴  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA -BZP Nr 191384- 2013 z dnia 16.05.2013r. Zmiana dokumentu 12.05.2016 Bogdan Andruszkiewicz
  ∴  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA -BZP Nr 191384- 2013 z dnia 16.05.2013r. Zmiana dokumentu 12.05.2016 Bogdan Andruszkiewicz
      Opis zmiany:
przeniesiono do archiwum
  ∴  231056 - 2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane Zmiana dokumentu 12.05.2016 Bogdan Andruszkiewicz
  ∴  231056 - 2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane Zmiana dokumentu 12.05.2016 Bogdan Andruszkiewicz
  ∴  Struktura organizacyhna Zmiana dokumentu 12.05.2016 Bogdan Andruszkiewicz
  ∴  Informacja o majątku i obiekcie szkoły Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 12.05.2016 Bogdan Andruszkiewicz
  ∴  Załatwianie spraw Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 12.05.2016 Bogdan Andruszkiewicz
  ∴  Struktura organizacyhna Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 12.05.2016 Bogdan Andruszkiewicz
  ∴  Status prawny Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 12.05.2016 Bogdan Andruszkiewicz
  ∴  Statut I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Adama Mickiewicza w Olsztynie - tekst jednolity z uwzględnieniem poprawek z dnia 31.08.2015 r. przyjęty przez Radę Pedagogiczną Zmiana dokumentu 09.09.2015 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Statut I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Adama Mickiewicza w Olsztynie - tekst jednolity z uwzględnieniem poprawek z dnia 31.08.2015 r. przyjęty przez Radę Pedagogiczną Zmiana dokumentu 09.09.2015 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Statut I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Adama Mickiewicza w Olsztynie - tekst jednolity z uwzględnieniem poprawek z dnia 31.08.2015 r. przyjęty przez Radę Pedagogiczną Zmiana dokumentu 09.09.2015 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna rok szkolny 2014/2015 Zmiana dokumentu 04.03.2015 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna rok szkolny 2014/2015 Zmiana dokumentu 04.03.2015 Jolanta Skrzypczyńska
      Opis zmiany:
uzupełnienie listy o nauczyciela: Małgorzata Łukaszewicz
  ∴  Rada Pedagogiczna rok szkolny 2014/2015 Zmiana dokumentu 04.03.2015 Jolanta Skrzypczyńska
      Opis zmiany:
poprawiono tytuł
  ∴  Rada Pedagogiczna rok szkolny 2014/2015 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 04.03.2015 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Wyniki przeprowadzonego naboru na stanowisko sekretarki Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 26.02.2015 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Lista kandydatek zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 23.02.2015 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: sekretarka – ½ wymiaru czasu pracy Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 20.01.2015 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 20.01.2015 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2013/2014 Zmiana dokumentu 07.10.2013 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2013/2014 Zmiana dokumentu 07.10.2013 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2013/2014 Zmiana dokumentu 07.10.2013 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Statut I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Adama Mickiewicza w Olsztynie - tekst jednolity z uwzględnieniem poprawek z dnia 31.08.2015 r. przyjęty przez Radę Pedagogiczną Zmiana dokumentu 07.10.2013 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2013/2014 Zmiana dokumentu 07.10.2013 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2013/2014 Zmiana dokumentu 07.10.2013 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2013/2014 Zmiana dokumentu 07.10.2013 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2013/2014 Zmiana dokumentu 07.10.2013 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2013/2014 Zmiana dokumentu 07.10.2013 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2013/2014 Zmiana dokumentu 07.10.2013 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2013/2014 Zmiana dokumentu 07.10.2013 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2013/2014 Zmiana dokumentu 07.10.2013 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2013/2014 Zmiana dokumentu 07.10.2013 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2013/2014 Zmiana dokumentu 04.09.2013 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2013/2014 Zmiana dokumentu 04.09.2013 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2013/2014 Zmiana dokumentu 04.09.2013 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2013/2014 Zmiana dokumentu 04.09.2013 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2013/2014 Zmiana dokumentu 04.09.2013 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2013/2014 Zmiana dokumentu 04.09.2013 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2013/2014 Zmiana dokumentu 04.09.2013 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2013/2014 Zmiana dokumentu 04.09.2013 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2013/2014 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 04.09.2013 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2012/2013 Zmiana dokumentu 04.09.2013 HEXNET
  ∴  231056 - 2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 19.06.2013 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Streszczenie oceny ofert wraz z punktacją dla postępowania BZP Nr 191384- 2013 z dnia 16.05.2013r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.06.2013 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA -BZP Nr 191384- 2013 z dnia 16.05.2013r. Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 07.06.2013 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg ewakuacyjnych z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 17.05.2013 HEXNET
  ∴  Statut I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Adama Mickiewicza w Olsztynie - tekst jednolity z uwzględnieniem poprawek z dnia 31.08.2015 r. przyjęty przez Radę Pedagogiczną Zmiana dokumentu 10.10.2012 HEXNET
  ∴  Statut I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Adama Mickiewicza w Olsztynie - tekst jednolity z uwzględnieniem poprawek z dnia 31.08.2015 r. przyjęty przez Radę Pedagogiczną Zmiana dokumentu 10.10.2012 HEXNET
      Opis zmiany:
zmiana na aktualnie obowiązujący statut wersja z 13.09.2012
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2012/2013 Zmiana dokumentu 12.09.2012 HEXNET
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2012/2013 Zmiana dokumentu 08.09.2012 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2012/2013 Zmiana dokumentu 08.09.2012 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2012/2013 Zmiana dokumentu 08.09.2012 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2012/2013 Zmiana dokumentu 08.09.2012 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2012/2013 Zmiana dokumentu 08.09.2012 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2012/2013 Zmiana dokumentu 08.09.2012 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2012/2013 Zmiana dokumentu 08.09.2012 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2012/2013 Zmiana dokumentu 08.09.2012 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2012/2013 Zmiana dokumentu 08.09.2012 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2012/2013 Zmiana dokumentu 08.09.2012 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2012/2013 Zmiana dokumentu 08.09.2012 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2012/2013 Zmiana dokumentu 08.09.2012 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2012/2013 Zmiana dokumentu 08.09.2012 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2012/2013 Zmiana dokumentu 08.09.2012 Jolanta Skrzypczyńska
      Opis zmiany:
zmiana składu rady pedagogicznej
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2012/2013 Zmiana dokumentu 31.08.2011 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2012/2013 Zmiana dokumentu 30.08.2011 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2012/2013 Zmiana dokumentu 30.08.2011 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2012/2013 Zmiana dokumentu 30.08.2011 Jolanta Skrzypczyńska
      Opis zmiany:
zmiana składu Rady Pedagogicznej
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2012/2013 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 30.08.2011 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2010/2011 Zmiana dokumentu 30.08.2011 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Statut I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Adama Mickiewicza w Olsztynie - tekst jednolity z uwzględnieniem poprawek z dnia 31.08.2015 r. przyjęty przez Radę Pedagogiczną Zmiana dokumentu 11.07.2011 Jolanta Skrzypczyńska
      Opis zmiany:
Wprowadzenie nowego dokumentu po zmianach w dniu 22.06.2011 r.
  ∴  Statut I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Adama Mickiewicza w Olsztynie - tekst jednolity z uwzględnieniem poprawek z dnia 31.08.2015 r. przyjęty przez Radę Pedagogiczną Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 11.07.2011 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Statut szkoły z uwzględnieniem poprawek z dnia 22 czerwca 2011 roku Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 05.07.2011 Jolanta Skrzypczyńska
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2010/2011 Zmiana dokumentu 02.03.2011 Bogdan Andruszkiewicz
      Opis zmiany:
Zmiany składu Rady Pedagogicznej
  ∴  Dane teleadresowe Zmiana dokumentu 09.02.2011 HEXNET
      Opis zmiany:
dodano adres strony internetowej
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2010/2011 Zmiana dokumentu 09.02.2011 HEXNET
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2010/2011 Zmiana dokumentu 09.02.2011 HEXNET
  ∴  Dane teleadresowe Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.02.2011 HEXNET
  ∴  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2010/2011 Wprowadzenie dokumentu do Biuletynu 09.02.2011 HEXNET
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
2856640 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^