BIP - www.bip.gov.pl BIP LO1 w Olsztynie
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu Podmiotowe
  ∴ Statut Szkoły
  ∴ Archiwalne wersje Statutu
  ∴ Informacje organizacyjne:
  ∴ Status prawny
  ∴ Struktura organizacyjna
  ∴ Załatwianie spraw
  ∴ Majątek
  ∴ Kontrole
  Menu Przedmiotowe
  ∴ Rada Pedagogiczna
  Zamówienia Publiczne
  ∴ Aktualnie ogłoszone zamówienia
  ∴ Wyniki postępowania przetargowego
  ∴ Udzielone zamówienia
  ∴ Archiwum przetargów
  Kontakt
  ∴ Adres
  ∴ e-PUAP
  Konkursy
  Ogłoszenia
  ∴ nabór na wolne stanowisko pracy: sekretarka – ½ wymiaru czasu pracy
  ∴ Lista kandydatek zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej
  ∴ Wyniki przeprowadzonego naboru
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     531999         
      ∴  Menu Podmiotowe
         ∴  Statut Szkoły
                 ·  Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian z dnia 30 listopada 2017 roku przyjętych uchwałą rady pedagogicznej     47790         
            ∴  Archiwalne wersje Statutu
                    ·  Statut I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Adama Mickiewicza w Olsztynie - tekst jednolity z uwzględnieniem poprawek z dnia 31.08.2015 r. przyjęty przez Radę Pedagogiczną     294694         
                    ·  Tekst jednolity ędnieniem z dnia 15 września 2016 r.przyjętych przez radę pedagogiczną     50         
         ∴  Informacje organizacyjne:
            ∴  Status prawny
                    ·  Status prawny     39855         
            ∴  Struktura organizacyjna
                    ·  Struktura organizacyhna     39634         
            ∴  Załatwianie spraw
                    ·  Załatwianie spraw     39390         
            ∴  Majątek
                    ·  Informacja o majątku i obiekcie szkoły     39949         
            ∴  Kontrole
      ∴  Menu Przedmiotowe
         ∴  Rada Pedagogiczna
                 ·  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2010/2011     49763         
                 ·  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2012/2013     90233         
                 ·  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2016/2017     2254         
                 ·  Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2013/2014     108753         
                 ·  Rada Pedagogiczna rok szkolny 2014/2015     4473         
      ∴  Zamówienia Publiczne
         ∴  Aktualnie ogłoszone zamówienia
                 ·  konkurs ofert na : „Prowadzenie sklepiku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie ul. Mickiewicza 6”     376         
                 ·  Przedłużenie terminu składania ofert do 8.12.2017 r. na prowadzenie sklepiku szkolnego     879         
         ∴  Wyniki postępowania przetargowego
                 ·  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA -BZP Nr 191384- 2013 z dnia 16.05.2013r.     185947         
                 ·  Streszczenie oceny ofert wraz z punktacją dla postępowania BZP Nr 191384- 2013 z dnia 16.05.2013r.     30912         
         ∴  Udzielone zamówienia
                 ·  231056 - 2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane     156879         
         ∴  Archiwum przetargów
                 ·  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg ewakuacyjnych z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie     152194         
      ∴  Kontakt
         ∴  Adres
                 ·  Dane teleadresowe     709423         
         ∴  e-PUAP
                 ·  Elektroniczna Skrzynka Podawcza     38616         
      ∴  Konkursy
      ∴  Ogłoszenia
         ∴  nabór na wolne stanowisko pracy: sekretarka – ½ wymiaru czasu pracy
                 ·  FORMULARZ OPISU STANOWISKA PRACY     89894         
                 ·  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: sekretarka – ½ wymiaru czasu pracy     4377         
            ∴  Lista kandydatek zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej
                    ·  Lista kandydatek zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej     80627         
            ∴  Wyniki przeprowadzonego naboru
                    ·  Wyniki przeprowadzonego naboru na stanowisko sekretarki     77853         

  Razem odsłon stron Biuletynu     2825790         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
2825790 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^